Активні дорожні знаки VMS

Одним з факторів, що неодмінно супроводжує розвиток транспортної мережі, є поява на дорогах динамічних інформаційних табло (ДІТ) і знаків змінної інформації (VMS). Установка знаків дозволяє підвищити пропускну спроможність автомобільних доріг та безпеку руху за складних погодних умов.

VMS являють собою пристрої, призначені для відображення інформації, що може змінюватись в залежності від погодних умов, або поточної обстановки на дорозі. Відображення інформації відбувається по заздалегідь підготовленими сценаріями з урахуванням загальних технічних вимог до дорожніх знаків та вимог до побудови VMS.

Зразки використання VMS в різних випадках на дорогах

Перейти до замовлення


Знаки змінної інформації можуть бути:

 • повноматричними (знаки, призначені для виведення інформаційних повідомлень та графічної інформації)
 • контурними (наприклад, знаки позначення напрямку руху смугою реверсивного руху)
 • з елементами змінної інформації (наприклад, знаки із зазначенням вільних місць на парковках при в`їзді до міста).

Слід розуміти, що роль засобу управління рухом пов`язана з безпекою на дорозі і накладає дуже суворі обмеження на якісні та експлуатаційні характеристики обладнання.

Основним документом, що регламентує характеристики VMS, є стандарт EN 12966-2021 "Знаки дорожні вертикальні". Цей стандарт є гармонізованим європейським стандартом EN 12966:2014 + A1:2018.
Всі вимоги, що пред`являються до VMS умовно можна розділити на кілька груп: фотометричнi вимоги, експлуатаційні, надiйнiстнi.

Фотометричні вимоги продиктовані необхідністю забезпечення видимості, розбірливості і коректності сприйняття інформації в межах необхідного діапазону перегляду. Фотометричні характеристики знаків можуть істотно відрізнятися в залежності від типу дороги, на якій встановлюється знак. Так, знаки для використання на автомагістралях, повинні забезпечувати видимість на великій відстані, що реалізується, як правило, за рахунок використання вторинної оптики, яка дозволяє формувати вузький пучок світла. Знаки для використання в міському середовищі, де видимість повинна забезпечуватися тільки на коротких дистанціях, повинні мати широкий світловий пучок і меншу яскравість.

До фотометричних властивостей відносяться:

 • Яскравість зображення
 • Кольорові координати використовуваних кольорів
 • Спiввiдношення яскравостей (контраст) зображення
 • Кут розподілу світлового пучка
 • Рівномірність яскравості поля відображення
 • Видиме мерехтіння

Перші 4 характеристиками є основними, що визначають властивостi знака в залежності від мiсця його встановлення і позначаються у вигляді класів.
L1, L2, L3 - класи по яскравості. Найвищий L3
C1, C2 - колір. Клас С2 має більш жорсткі обмеження
R1, R2, R3 - відношення яскравостей. R3 відповідає найбільш контрастному типу
В1-В7 - кут випромінювання. B7 відповідає найбільш широкому куту випромінювання.

З урахуванням описаних вище особливостей, основними характеристиками, які слід враховувати при проектуванні VMS, є:

 • Еквівалентна площа знаку – периметр, який вибирається з урахуванням розмірів символів, що передбачається виводити, у свою чергу пов`язано насамперед типом автомобільної дороги та її швидкісним режимом;
 • Крок пікселя – параметр, котрий залежить в першу чергу від відстані спостереження інформації та типу інформації, що відображається;
 • Максимальна якравість відображення – величина, що залежить від типу автомобільної дороги, відстані спостереження інформації та місця розташування VMS.

Виходячи з зазначеної вище інформації, слід розуміти, що ДІТ та VMS не можно вважати стандартним готовим продуктом, кожен об`єкт впровадження потребує індівідуального підходу та попереднього проектування. Наш досвід, можливості національного виробництва та потужна інженерна команда дозволять реалізувати будь-які по складності проекти з урахуванням діючих Євпропейських нормативів.